Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), obawiają się, że jeśli nie złożą w gminie wniosku o nie do końca sierpnia, stracą do nich prawo. Tego rodzaju pytania zadawali czytelnicy w trakcie dyżuru dotyczącego świadczeń z FA.

Dyżurująca przy naszym telefonie Grażyna Mlonka, ekspert z resortu pracy, wyjaśniała, że wnioski o świadczenia można składać także we wrześniu, a nawet w październiku. Jeśli tylko będą spełnione określone warunki, to świadczenie będzie przyznane. Będzie ono przysługiwało również za październik. Złożenie wniosku we wrześniu czy październiku może jedynie spowodować wypłacenie świadczenia za październik nieco później, ale przed końcem listopada. Złożenie wniosku w październiku nie przekreśla jednak możliwości otrzymania świadczenia za ten miesiąc.