Minister ma nadzieję, że rozmowy w komisji pozwolą dopracować ostateczny kształt projektu nowelizacji ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. "Są zastrzeżenia co do propozycji zmian, ale nie są one tak duże, by nie można było ich uzgodnić" - powiedział Sawicki.

Projekt zakłada zwiększenie składek dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne powyżej 50 ha. Gospodarstwa 50-100-hektarowe płaciłyby składkę w wysokości 15 proc. najniższej emerytury rolniczej; właściciele gospodarstw powyżej 100 ha - w wysokości 20 proc.

Oznacza to, że gospodarstwa w przedziale 50-100 ha płaciłyby na ubezpieczenie emerytalne 95,4 zł miesięcznie, a powyżej 100 ha - 127 zł miesięcznie. Gospodarstw powyżej 50 ha jest 10,2 tys.

Zaproponowana przez resort rolnictwa reforma KRUS ma głównie polegać na uporządkowaniu i uszczelnieniu systemu rolniczych ubezpieczeń

Obecnie najniższa rolnicza emerytura wynosi ok. 636 zł, a składka kwartalna jest na poziomie 191 zł.

Zaproponowana przez resort rolnictwa reforma KRUS ma głównie polegać na uporządkowaniu i uszczelnieniu systemu rolniczych ubezpieczeń.

Według założeń, ubezpieczeniem z KRUS objęta miałaby być także grupa rolników tzw. dwuzawodowców, tj. osoby, które okresowo pracują poza rolnictwem. Płaciliby oni jednak wyższą składkę niż rolnicy pracujący tylko w gospodarstwie rolnym.