Pracodawcy zatrudniający powyżej 5 pracowników, którzy używają certyfikatów wydanych przez ZUS, muszą pamiętać o terminie ich ważności. Jeżeli upływa niedługo, powinni jak najszybciej zgłosić się do tzw. ośrodka certyfikującego w celu uzyskania nowego e-podpisu. Ustawa z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 127, poz. 817) wydłużyła termin ważności certyfikatów wydawanych przez ZUS. Wszystkie certyfikaty wydane przed 20 lipca tego roku będą ważne przez kolejnych 12 miesięcy.

- Pracodawcy mogą się nadal rozliczać, używając certyfikatu niekwalifikowanego wydanego przez ZUS, ale jeżeli straci ważność, muszą opatrzyć dokumenty nowym bezpiecznym e-podpisem - wyjaśnia Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.

Wskazuje, że składane dokumenty muszą być opatrzone we właściwy sposób, bo inaczej ZUS ich nie przyjmie. Uzyskanie urządzenia do składania bezpiecznego e-podpisu może jednak wymagać czasu.

- Zainteresowanie zakupem certyfikatów kwalifikacyjnych jest stosunkowo duże - mówi Anna Chachuła, doradca klienta w centrum certyfikacji Unizeto Technologies.

Wyjaśnia, że najwięcej osób składa zamówienia na ostatnią chwilę. Obecnie są to najczęściej osoby, którym 15 sierpnia kończy się ważność certyfikatów niekwalifikowanych, wydanych przez ZUS. Dodaje, że w związku z tym termin realizacji zamówień znacznie się wydłużył.

- Cała procedura wydawania e-podpisu może trwać około miesiąca - Anna Chachuła.

Sprzedażą zestawów do e-podpisu zajmują się: Unizeto Technologies, Krajowa Rada Rozliczeniowa i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Zamówienia można składać za pośrednictwem internetu lub w punkcie partnerskim. Na przykład Unizeto Technologies zawarło z Germanos Polska umowę partnerską i zestaw do składania bezpiecznego podpisu można nabyć w salonie sprzedaży Play-Germanos.

- Składając tam zamówienie, wystarczy aktywować kartę przez internet, a wydanie certyfikatu trwa od 7 do 14 dni - mówi Anna Chachuła.