Według planów Ministerstwa Zdrowia ma to nastąpić w 2010 roku. Nie wiadomo jednak, czy rządowe plany uda się zrealizować ze względu na możliwe weto prezydenta.

Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiada jednak walkę o zdecentralizowanie NFZ. Jej zdaniem, mimo pojawiających się trudności, o projekt warto walczyć. Szefowa resortu zdrowia wyraziła nadzieję, że mimo pojawiających się informacji o możliwym zawetowaniu projektu ustawy przez prezydenta, do takiego rozwiązania nie dojdzie.

Ministerstwo zdrowia zakłada, że w nowym systemie ośrodki regionalne NFZ będą ze sobą konkurować z korzyścią dla pacjenta

Wśród ekspertów nie ma zgody co do słuszności forsowania rządowego pomysłu. Zastępca redaktora naczelnego magazynu "Menedżer zdrowia" Justyna Wojteczek uważa, że to pomysł chybiony. Jej zdaniem, parlamentarzystom nie uda się odrzucić ewentualnego weta prezydenta, a sam pomysł będzie polem kolejnego konfliktu społeczno - politycznego.

Z kolei zwolennikiem pomysłu podziału NFZ jest prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł. Zwraca jednak uwagę, że taki proces trzeba przeprowadzić w sposób odpowiedzialny, tak aby pacjenci na nim nie stracili.

Ministerstwo zdrowia zakłada, że w nowym systemie ośrodki regionalne NFZ będą ze sobą konkurować z korzyścią dla pacjenta.