Przyjęta na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów uchwała w sprawie rządowego programu pomocy uczniom wá2008ár. zakłada, że dofinansowanie zakupu podręczników dostaną rodzice uczniów klas I- III szkół podstawowych, klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i sześciolatków objętych obowiązkową edukacją przedszkolną w tzw. zerówce.

Jak poinformowała minister edukacji Katarzyna Hall na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, dofinansowanie będzie przysługiwało dzieciom, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 351 zł, tzn. takim, które uprawnione są do świadczeń pomocy społecznej. Według Hall, programem zostanie objęte ok. 400 tys. dzieci.

Zwrot kosztów zakupu podręczników wyniesie nie więcej niż 70 zł dla sześciolatków, 130 zł dla uczniów klas pierwszych, 150 zł klas drugich i 170 zł klas trzecich. "Jest to zależne od szacowanego, przybliżonego kosztu zakupu podręczników" - tłumaczyła Hall.

Na realizację programu w 2008 r. przeznaczono ponad 50 mln zł z budżetu państwa

Jak dodała, aby dostać zwrot kosztów zakupu podręczników, trzeba zgłosić się do dyrektora placówki, w której uczy się dziecko, czyli szkoły lub przedszkola. "Dyrektor dokona rodzicom zwrotu kosztu zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników" - powiedziała minister.

Na realizację programu w 2008 r. przeznaczono ponad 50 mln zł z budżetu państwa.

W 2009 r. programem tzw. wyprawki szkolnej mają zostać objęci także uczniowie klas pierwszych gimnazjów, kiedy będzie się rozpoczynał proces zmiany podstawy programowej w gimnazjach.