•  DŁugi szpitali. Zbigniew Religa, minister zdrowia, powiedział, że jeszcze jesienią resort zdrowia przedstawi projekt ustawy, która pozwoli m.in. na zamianę długów krótkoterminowych na długoterminowe, rozłożone na 15-20 lat. Jak wyjaśnił, będzie to system oparty na obligacjach. Skarb Państwa ma być gwarantem obligacji o łącznej wartości 5 mld zł. Minister zdrowia dodał również, że warunkiem przekształcenia zadłużenia szpitala będzie taki plan restrukturyzacji placówki, która nie pozwoli na dalsze zadłużanie w przyszłości.
  •  AUDYT URZĘDNIKÓW. Za siedem dni urzędy administracji rządowej, m.in. ministerstwa, urzędy centralne i wojewódzkie i inspekcje, rozpoczną akcję wartościowania stanowisk, która potrwa do końca lutego 2008 r. - Dzięki temu ustalimy w końcu właściwą hierarchię stanowisk w danym urzędzie, czyli ustalimy wymagane kompetencje, charakter pracy i zakres odpowiedzialności - podkreśla Jakub Skiba, dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pilotaż przeprowadzony w sześciu urzędach pokazał m.in., że czasami zadania wykonywane przez referendarza są bardziej skomplikowane niż te głównego specjalisty. Obowiązek dokładnej analizy stanowisk wprowadza zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk, które czeka na opublikowanie w Monitorze Polskim.
    Więcej www.kprm.gov.pl
  •  Mniej strajkujĄcych. Zmniejsza się liczba protestujących szpitali w Łódzkiem - informuje Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego. Obecnie strajkuje 25 spośród 52 placówek. W siedmiu z nich lekarze nie wypełniają dokumentacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Według Marka Nadolskiego, rzecznika protestujących lekarzy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, istnieje szansa zawieszenia protestu w placówce. W tej sprawie trwają rozmowy z dyrekcją szpitala. Również w województwie śląskim kolejne strajkujące szpitale kończą akcję protestacyjną. Z reguły podstawą do zawieszenia lub zakończenia protestu stają się ugody z dyrekcją, gwarantujące zazwyczaj kilkusetzłotowe podwyżki, niejednokrotnie tylko na kilka miesięcy.
  •  DOFINANSOWANIE MUNDURKÓW. Aż do 6 września kuratorzy będą mogli przesyłać do wojewody informacje o liczbie uczniów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania zakupu mundurka i podręczników. Tak zdecydowała Sylwia Sysko-Romańczuk, wiceminister edukacji. Harmonogram realizacji rządowego programu dofinansowywania zakupu podręczników oraz jednolitego stroju przewiduje, że dane mogą być przesyłane tylko do 10 sierpnia. Jednak z powodu wakacji dyrektorzy szkół nie mogli skontaktować się z rodzicami. W efekcie sporządzane w lipcu zestawienia były niekompletne. Dlatego MEN wydłużył termin tak, aby ułatwić szkołom kontakt ze wszystkimi rodzicami uczniów uprawnionych do pomocy.
    Więcej www.men.gov.pl