Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie ocenia propozycję Brukseli dotyczącą pracowników wysoko wykwalifikowanych. Chodzi o warunki wjazdu i pobytu takich pracowników, niebędących jednocześnie obywatelami państw Wspólnoty.

Projekt dyrektywy, który Komisja Europejska opublikowała w październiku zeszłego roku jest obecnie dyskutowany na forum Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

W opinii Lewiatana, propozycja Komisji stanowi ważny krok na drodze zwiększania atrakcyjności Unii Europejskiej jako miejsca dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Eksperci Konfederacji dodają, że do najistotniejszych wyzwań, jakie stoją obecnie przed Wspólnotą, należy problem związany ze starzeniem się społeczeństwa i niedoborem pracowników mających odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności.