Wiceminister pracy Agnieszka Chłoń - Domińczak powiedziała, że prace Komisji wstrzymano ze względu na wakacyjne, ale wkrótce zostaną wznowione.

Rząd proponuje, aby prawo do emerytur pomostowych miały osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku. Wcześniejsze propozycje dotyczyły wyłącznie osób urodzonych w latach 1948 - 1969.

Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność Bogdan Kubiak podkreśla, że propozycje rządowe za bardzo ograniczają grupy pracowników, którzy dostaną emerytury pomostowe. Jego zdaniem, takie prawa powinni mieć wszyscy urodzeni po 1948 roku, którzy pracują w szczególnych warunkach.

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się przedstawiciele pracodawców. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury powinna zostać jak najbardziej ograniczona, a docelowo powinno się z niej zrezygnować.  

Jest coraz bardziej prawdopodobne, że po zakończeniu negocjacji prawo do emerytur pomostowych stracą nauczyciele, część pracowników kolei oraz dziennikarze i artyści.