Konsultacje były zaplanowane do końca lipca. Teraz decyzję w sprawie dalszego trybu prowadzenia negocjacji ma podjąć Prezydium Komisji Trójstronnej na podstawie informacji o pracach zespołów.

Resort pracy zapowiadał, że negocjacje zakończą się w lipcu, aby projekt ustawy trafił na jesieni do Sejmu. Ministerstwo pracy wyklucza możliwość wydłużenia o rok, obecnie obowiązujących przepisów o wcześniejszych emeryturach, które wygasają z końcem roku.

Rząd na posiedzeniu zespołów Komisji Trójstronnej zaproponował pewne ustępstwo: aby prawo do emerytur pomostowych miały osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. bez ograniczenia związanego z datą urodzenia. Wcześniej proponował, że byłyby to tylko osoby urodzone w latach 1948-69.

Jednak taka propozycja nadal nie odpowiada związkowcom. Według "Solidarności", prawa do obniżonego wieku emerytalnego nie można różnicować ze względu na wiek i datę rozpoczęcia pracy.

"Emerytury pomostowe nie powinny mieć charakteru wygasającego"

"Emerytury pomostowe nie powinny mieć charakteru wygasającego, dopóki wcześniej nie zostaną usunięte szczególne warunki pracy" - ocenia Zbigniew Kruszyński z Komisji Krajowej "S".

Natomiast - według Konfederacji Pracodawców Polskich - pomostówki powinny być świadczeniem przejściowym o wygasającym charakterze i przysługiwać osobom urodzonym przed 1969 rokiem.

W ocenie KPP, przymus ograniczenia liczby przechodzących na wcześniejsze emerytury to nie wymysł pracodawców ani rządu, ale konieczność, ponieważ w przyszłości zabraknie pieniędzy na wypłatę tych świadczeń. "Jeśli nie ograniczymy przywilejów emerytalnych, to finansom publicznym grozi zapaść" - ostrzega KPP.

Jak przypomniała ekspert KPP Bogusława Nowak-Turowiecka, od 2 czerwca do 31 lipca połączone zespoły Komisji Trójstronnej spotkały się dziewięć razy, nie licząc posiedzeń, jakie odbyli eksperci zespołu medycyny i ochrony pracy, a efektem prac jest uzgodnienie definicji prac w szczególnych warunkach.

"Nie osiągnięto porozumienia"

"Nie osiągnięto porozumienia co do czynników ryzyka, definicji prac o szczególnym charakterze i ich wykazie" - poinformowała PAP Nowak-Turowiecka.

Ministerstwo pracy szacuje, że według projektu prawem do emerytur pomostowych objętych zostanie ok. 200 tys. obecnie pracujących osób urodzonych w latach 1948-69. Emerytury te będą wypłacane pracującym co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Warunkiem będzie też odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn).

Nie wszystkie zawody, które w myśl obowiązujących przepisów do końca tego roku miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły otrzymać emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne mają stracić m.in. artyści, dziennikarze, część kolejarzy, a także nauczyciele.

bpi/ wkr/ gma/