Podejmowanie pracy sezonowej także wymaga zawarcia na piśmie umowy, w której określony jest jej charakter, czas oraz wysokość wynagrodzenia - przypomina główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa.

Borys-Szopa w czwartek podczas konferencji prasowej podkreśliła, że w okresie wakacji wiele osób, w tym młodzież podejmuje prace sezonowe, a taka forma pracy również wymaga uregulowania pisemną umową, która może potem stać się podstawą egzekwowania ewentualnych roszczeń.

"Z informacji docierających do nas z okręgowych inspektoratów wynika, że praca sezonowa podejmowana przez młodzież często wykonywana jest "na czarno", bez żadnej podstawy prawnej, a młodzi ludzie nie otrzymują za nią wynagrodzenia" - poinformowała.

Zapewniła, że pracownicy okręgowych inspektoratów pracy są do dyspozycji osób, które nie mogą wyegzekwować takiej umowy od pracodawcy.

Ponadto na konferencji poinformowano o wynikach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Od 1 maja do 25 lipca inspektorzy PIP przeprowadzili 665 kontroli w hotelach i restauracjach

PIP od 1 maja do 25 lipca przeprowadziła 52 kontrole w zakresie sezonowej pracy dzieci i młodzieży. Główne nieprawidłowości dotyczyły wstępnych badań lekarskich, szkoleń bhp, zabezpieczeń przewodów i instalacji elektrycznych, zabezpieczenia przed porażeniem prądem. W wyniku tych kontroli inspektorzy wydali 34 decyzje dotyczące 283 pracowników, wydali 35 wniosków w wystąpieniach, 7 mandatów na kwotę blisko 8 tys. złotych i skierowali dwa wnioski do sądu.

Ponadto od 1 maja do 25 lipca inspektorzy PIP przeprowadzili 665 kontroli w hotelach i restauracjach. Główne nieprawidłowości dotyczyły przygotowania pracowników do pracy, a także stosunku i czasu pracy. W wyniku kontroli w tych placówkach m.in. skierowano 10 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanych m.in. z fałszowaniem dokumentów i poświadczaniem nieprawdy.

W tym samym okresie czasu PIP przeprowadziła także 166 kontroli w placówkach handlu detalicznego zatrudniających do 9 pracowników. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło szkoleń pracowników w zakresie bhp, eksploatacji urządzeń elektrycznych, magazynowania materiałów, ale też przestrzegania czasu pracy, legalności zatrudnienia czy wypłaty wynagrodzeń za pracę.

Pracodawcy powinni zadbać o stan techniczny okien i świetlików, by posiadały np. żaluzje i rolety, eliminujące nadmierne nasłonecznienie

W związku z okresem wakacyjnym Borys-Szopa przypomniała pracodawcom o obowiązku zapewniania pracownikom napojów podczas upału - oraz o możliwości skracania czasu pracy z powodu szczególnej uciążliwości wysokiej temperatury dla zdrowia pracowników.

Jak przypomina PIP, przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C przy pracach na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni C w pomieszczeniu, pracodawca ma obowiązek zapewniania pracownikom nieodpłatnie napojów w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

Ponadto pracodawcy powinni również zadbać o stan techniczny okien i świetlików, by posiadały np. żaluzje i rolety, eliminujące nadmierne nasłonecznienie.