NFZ pokryje koszty transportu sanitarnego pacjenta z zagranicy. Jednak wskaże on najtańszy środek transportu odpowiedni do stanu zdrowia pacjenta.
Minister zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia z 23 lipca 2008 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Zgodnie z nim, NFZ będzie mógł odmówić wydania zgody na leczenie za granicą, jeżeli uzna, że inna placówka w kraju, a nie ta, w której pacjent jest zapisany na liście oczekujących, ma możliwość natychmiastowego zoperowania chorego. Fundusz zyskał również prawo wskazania innego zagranicznego szpitala, który ma wykonać świadczenie, niż ten, który został wpisany przez lekarza we wniosku o skierowanie na leczenie w innym kraju.
Dzięki nowelizacji rozporządzenia NFZ zapłaci również za transport pacjentów z zagranicy do Polski. Jednak o tym, jak pacjent zostanie dowieziony do kraju, zadecyduje NFZ. Ma on prawo wyboru najtańszego środka transportu dostosowanego do stanu zdrowia pacjenta.
Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.