Związki zawodowe działające w Grupie PKP oraz Związek Pracodawców Kolejowych podpisały w środę porozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych - poinformował w komunikacie Łukasz Kurpiewski z Grupy PKP.

Związek Pracodawców Kolejowych reprezentował w tych rozmowach władze PKP Cargo, PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne.

Od 1 września do 30 listopada 2008 r. w ramach Grupy PKP zmieni pracę około 10 tysięcy osób. Pracownicy spółki PKP Cargo przejdą do pracy w spółkach przewozowych PKP Intercity oraz PKP Przewozy Regionalne.

Zatrudnieni w PKP Przewozy Regionalne, związani z obsługą połączeń międzywojewódzkich, rozpoczną pracę w PKP Intercity

Porozumienie gwarantuje pracownikom przejście do nowego pracodawcy z zachowaniem co najmniej dotychczasowych warunków pracy i płacy oraz innych świadczeń pracowniczych. Zmiany organizacyjne nie będą powodować tzw. zwolnień grupowych.

Porozumienie zapewnia też pracownikom stabilne warunki pracy, w szczególności miejsca pracy w spółce PKP Intercity do końca 2010 roku i w spółce PKP Przewozy Regionalne do końca 2009 roku - czytamy w komunikacie.

Zarządy spółek przez dwa lata będą stosować wobec przyjętych pracowników postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), obowiązującego w spółce, z której przeszli ci pracownicy. W tym czasie zarządy zobowiązują się do podjęcia prac, które doprowadzić mają do zawarcia nowego ZUZP, jednolitego dla wszystkich zatrudnionych.

Podpisane w środę porozumienie jest drugim dokumentem zabezpieczającym prawa pracowników Grupy PKP wobec zmian planowanych w spółkach Grupy. 17 lipca br. związki zawodowe Grupy PKP zawarły porozumienie z Ministrem Infrastruktury, zapewniające, że przed dokonaniem zmian własnościowych w spółkach Grupy PKP negocjowane będą pakiety gwarancji dla ich pracowników. Podpisane umowy mają być wiążące dla przyszłych właścicieli.