Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w najbliższym czasie zorganizuje strajk ostrzegawczy - poinformował w środę przewodniczący tego związku zawodowego Henryk Grymel.

Strajk ma zostać przeprowadzony na niektórych węzłach kolejowych, oprócz "S" mają w nim wziąć udział także inne związki zawodowe.

W piśmie skierowanym do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak związkowcy podkreślają, że rząd nie wywiązał się z poczynionych z nimi uzgodnień i nie przedstawił terminu rozmów mających na celu realizację ich postulatów, dotyczących zachowania przywilejów emerytalnych dla kolejarzy.

"S" uznała, że propozycja Fedak, by do rozmów doszło podczas obrad połączonych zespołów Komisji Trójstronnej, jest lekceważeniem kolejarzy.

Ponadto związkowcy zaznaczają, że odpowiedzialność za uciążliwości dla społeczeństwa powstałe w wyniku ich strajku ponosi rząd.