Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia, w lipcu po raz drugi z rzędu wzrósł - podał w środę instytut BIEC.

"Wolniej będzie przybywało dodatkowych, nowych miejsc pracy. W ubiegłym miesiącu część czynników determinujących sytuację na rynku pracy znalazła się w fazie stagnacji. Nadal wysokie, choć zwalniające tempo wzrostu gospodarki przyczyniło się jednak do utrzymania jak do tej pory pozytywnych zmian zatrudnienia i stopy bezrobocia" - napisano w komentarzu do raportu.

W czerwcu stopa bezrobocia spadła z 10 proc. do 9,6 proc.