Zmiana prawa Pracujący emeryci i renciści będą rozliczać się z ZUS na nowych zasadach. Nie będą już obowiązywały maksymalne kwoty zmniejszeń. ZUS ustali je indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że jeśli dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty będą wyższe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 1896,40 zł), świadczenie będzie zmniejszone bez stosowania tzw. maksymalnych zmniejszeń. Od nowego roku ZUS ustali nową kwotę zmniejszenia indywidualnie dla każdego pracującego emeryta lub rencisty (patrz przykład).
Obecnie jeśli dodatkowe przychody przedsiębiorczego emeryta lub rencisty przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, jednak nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Kwoty te wynoszą:
  •  413,37 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  •  310,05 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  •  351,38 zł - dla renty rodzinnej dla jednej osoby.
W projekcie zrezygnowano z zapisu, że emerytura, renta jest zawieszana, gdy zarobki emeryta przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 3521,90 zł). ZUS nie będzie jej wypłacał, jeśli obliczona na nowych zasadach kwota zmniejszenia wyniesie tyle, ile pobierane przez emeryta (rencistę) świadczenie.
Przypominamy, że emeryci w powszechnym wieku emerytalnym mogą dorabiać bez ograniczeń i nie ma planów, by to zmieniać.
Agnieszka Rosa
Jak obliczyć kwotę zmniejszenia / DGP