Opublikowany przez BIEC wskaźnik rynku pracy, informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i wielkości bezrobocia, w lipcu po raz drugi z rzędu wzrósł. Oznacza to perspektywy spowolnienia spadku bezrobocia.

Analitycy BIEC podkreślają, że nadal wysokie - choć zwalniające - tempo wzrostu gospodarki przyczyniło się jednak do utrzymania pozytywnych zmian zatrudnienia i stopy bezrobocia. W czerwcu wskaźnik ten spadł do 9,6 procent i po raz pierwszy od wielu lat był niższy niż 10 procent.

Według BIEC, czynnikiem ograniczającym zapotrzebowanie na pracę przedsiębiorstw są wciąż rosnące płace. W ostatnich miesiącach wzrastały one w tempie powyżej 10 procent w skali roku. Analitycy BIEC podkreślają, że nie idzie z tym jednak parze wzrost wydajności pracy.