Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia oraz resortu pracy i polityki społecznej z apelem o zapewnienie opieki medycznej i socjalnej choremu na mukowiscydozę chłopczykowi, którego media nazywają Jasiem.

RPO przypomina, że dziecko urodziło się w kwietniu 2007 roku w Lublinie. Tuż po porodzie matka chłopca Madina I. (obywatelka Białorusi) zrzekła się praw do opieki nad nim. Sąd Rejonowy w Lublinie ustanowił rodziną zastępczą mieszkankę Gdyni.

Ojcem dziecka okazał się Polak i chłopiec otrzymał polskie obywatelstwo. W ubiegły czwartek lubelski sąd uchylił postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej i postanowił, na wniosek matki, przywrócić jej prawa do opieki nad chłopcem.

RPO chce, by rodzina Jasia została otoczona "ciągłą, czynną opieką socjalną"

Kochanowski podkreśla, iż z doniesień prasowych wynika, że matka Jasia, wraz z czwórką dzieci, zamieszkuje obecnie w Lublinie.

Rzecznik apeluje o "spowodowanie pilnego rozeznania" sytuacji zdrowotnej i socjalnej rodziny I. oraz "zapewnienia choremu na mukowiscydozę dziecku kompleksowej, ciągłej, czynnej opieki pediatrycznej w miejscu zamieszkania, a także opieki specjalistycznej sprawowanej przez ośrodek kliniczny".

RPO chce także, by rodzina Jasia została otoczona "ciągłą, czynną opieką socjalną".