Spotkanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami środowiska ochrony zdrowia odbędzie się w najszybszym możliwym terminie - poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta.

W czwartek przedstawiciele organizacji związkowych oraz samorządów zawodowych uczestniczących w pracach sejmowej Komisji Zdrowia nad tzw. pakietem ustaw zdrowotnych wystosowali do prezydenta Lecha Kaczyńskiego list. Proszą w nim o spotkanie, podczas którego chcą przedstawić swoje stanowisko wobec ustaw oraz zapoznać prezydenta z trybem i sposobem prac nad nimi. Zarzucają koalicji "łamanie zasad dialogu społecznego, szerzenie nieprawdy i nieuwzględniania wypracowanych wcześniej rozwiązań".

"Występujemy o to spotkanie, kierując się świadomością wagi podejmowanych decyzji oraz fundamentalnego znaczenia dla Polski projektowanych rozwiązań.(...) W poczuciu wielkiej odpowiedzialności - za los nas wszystkich Pacjentów i Pracowników - prosimy Pana Prezydenta o potraktowanie naszej prośby ze szczególną uwagą i troską" - napisano w liście.

Pod listem podpisali się przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej OPZZ Urszula Michalska, przewodnicząca Ogólnopolskich Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł oraz prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska.

W zeszłym tygodniu list z prośbą o spotkanie przedstawiciele strony społecznej wysłali do premiera Donalda Tuska.

Od zeszłego tygodnia procedowano pięć projektów ustaw zdrowotnych

W czwartek sejmowa Komisja Zdrowia zakończyła prace nad sprawozdaniami podkomisji. We wrześniu posłowie mają zająć się przepisami wprowadzającymi ustawy. Od zeszłego tygodnia procedowano pięć projektów ustaw zdrowotnych: o ZOZ-ach, który pozwala na przekształcanie szpitali w spółki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.

Oburzenie partnerów społecznych wzbudza tryb prac nad ustawami wprowadzającymi systemowe zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jako projekty poselskie nie podlegały konsultacjom społecznym, a podczas prac w podkomisji wprowadzono do nich poprawki, całkowicie zmieniające ich charakter.

Reprezentanci największych związków zawodowych oraz samorządów wielokrotnie podkreślali, że ustawy wprowadzające tak znaczące zmiany nie były przedmiotem konsultacji w Komisji Trójstronnej, a ustalenia wypracowane podczas Białego Szczytu nie zostały wzięte pod uwagę. Podczas prac komisji także nie uwzględniono uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych.

Tymczasem poprawki podkomisji wprowadziły do ustaw zmiany niekorzystne zarówno dla nich, jak i dla pacjentów. Np. ustawa o pracownikach ZOZ-ów pozbawi ich większości obecnych uprawnień, a ustawa o ZOZ-ach wprowadza obowiązkowe przekształcenia szpitali w spółki. Na znak protestu wobec trybu procedowania przedstawiciele strony społecznej zrezygnowała z prac w podkomisji, jednak w komisji także nie udało im się przeforsować istotnych z ich punktu widzenia poprawek.