Ministerstwo pracy i polityki społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia określającego wzory dokumentów ubezpieczeniowych. Zmienią się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, dotyczące zarówno osób fizycznych, jak i płatników składek. Zmodyfikowane zostaną również formularze wyrejestrowujące oraz stosowane do zmiany danych ubezpieczonego i płatnika składek. Płatnicy będą musieli na zmienionych drukach informować ZUS o numerach rachunków bankowych i adresie prowadzenia działalności. Zmiany w drukach wymusiło dostosowanie systemu informatycznego ZUS do obsługi osób przemieszczających się po UE.

Pracodawcy rozliczający się z ZUS za pomocą Płatnika otrzymają specjalną, uaktualniającą nakładkę do programu. Ci, którzy składają dokumenty papierowe, będą mogli korzystać z dotychczasowych wydruków, aż do wyczerpania zapasów.

Zmiany nie dotkną dokumentów rozliczeniowych: ZUS ZCZA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RMUA.

Projekt rozporządzenia wprowadza też techniczne zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia. Są one konsekwencją wejścia w życie ustawy z 15 czerwca 2007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią, od 1 stycznia 2008 r. renciści przedsiębiorcy będą musieli obowiązkowo płacić składki emerytalną i rentowe. Po ich opłaceniu będą oni jednak mogli wystąpić do PFRON o ich zwrot. W rozliczeniach z ZUS będą figurowali z kodami: 05 12 - rencista opłacający składki od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia oraz 05 72 - rencista płacący składki od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Będą oni musieli zarejestrować się w ZUS z odpowiednim kodem z datą 1 stycznia 2008 r., po uprzednim wyrejestrowaniu się z dotychczasowym (05 10). Skreślone zostaną kody 05 60, 05 61, 05 62, 05 63 (dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie składek z PFRON).

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl