Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, kończąc tym samym prace nad pakietem ustaw zdrowotnych, które wróciły z podkomisji. We wrześniu komisja zająć ma się przepisami wprowadzającymi ustawy.

Dziś komisja przyjęła projekty ustaw o pracownikach ZOZ-ów oraz o konsultantach w ochronie zdrowia (wcześniej - o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia). Ustawa o pracownikach ZOZ-ów procedowana była wczoraj, jednak głosowanie, które odbyło się wczoraj późnym wieczorem, trzeba było powtórzyć, ponieważ omyłkowo posłowie przyjęli projekt bez poprawek podkomisji. W czwartek zwrócił na to uwagę Marek Balicki (SdPl- Nowa Lewica) i na jego wniosek głosowanie odbyło się ponownie.

Zarówno Balicki, jak i Czesław Hoc (PiS) byli przeciwni przyjęciu ustawy i zapowiedzieli zgłoszenie wniosku mniejszości.

Przeciwni projektowi byli także partnerzy społeczni. Reprezentanci największych związków zawodowych wielokrotnie podkreślali, że ustawy wprowadzające tak znaczące zmiany nie były przedmiotem konsultacji w Komisji Trójstronnej, a ustalenia wypracowane podczas Białego Szczytu nie zostały wzięte pod uwagę. Także podczas prac komisji posłowie nie uwzględniali uwag przedstawicieli strony społecznej. Szefowie największych związków oraz samorządów zawodowych napisali w tej sprawie listy do premiera Donalda Tuska i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zarzucają w nich koalicji łamanie zasad dialogu społecznego i proszą o spotkanie.

Oburzona trybem procedowania była m.in. Urszula Michalska z OPZZ. "W ten sposób, w pośpiechu, nie wypracujemy żadnego dobrego rozwiązania" - powiedziała dzisiaj.

"Komisje były zawsze miejscem dialogu, teraz zamieniły się w instrument do przegłosowywania ustaw"

"Rząd, nie biorąc pod uwagę zdania strony związkowej, robi, jak sądzę spory błąd. Wszystkie postulaty związkowców zbywane są uśmiechami, wzruszaniem ramion i wrzucane są do kosza. PO, głosując poselskie projekty ustaw o zdrowiu Polaków, traktuje komisje jako maszynkę do głosowania - ponieważ ma w nich większość. Komisje były zawsze miejscem dialogu, teraz zamieniły się w instrument do przegłosowywania ustaw - nie zawsze dobrze skonstruowanych i nie do końca przemyślanych, co w efekcie może grozić nowym paraliżem w służbie zdrowia" - mówił Jacek Zingler z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii.

Przegłosowana ustawa m.in. wydłuża dzienny czas pracy pracownikom medycznym pracującym z promieniowaniem jonizującym z 5 do 7,5 godz. bez podwyższenia im wynagrodzeń.

Ustawa o konsultantach nie budziła większych kontrowersji

Ustawa o konsultantach nie budziła większych kontrowersji. W większości sankcjonuje ona przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim. Podkomisja nie wprowadziła do niej znaczących poprawek.

Posłowie muszą zająć się jeszcze przepisami wprowadzającymi ustawy, które określą szczegóły przeprowadzania przekształceń. Mają być w nich zawarte m.in. kwestie dotyczące ochrony pracowników przekształcanych w spółki ZOZ-ów. Prace nad tymi regulacjami rozpoczną się we wrześniu.

W zeszłym tygodniu komisja rozpoczęła prace nad pięcioma projektami ustaw zdrowotnych, które wróciły z podkomisji: o ZOZ- ach, który pozwala na przekształcanie szpitali w spółki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.