Osoby pracujące w Danii mogą się ubezpieczyć na wypadek utraty pracy. Świadczenie w okresie, kiedy jest się bezrobotnym, można otrzymywać nawet przez cztery lata.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w tzw. A-kasie jest w Danii dobrowolne i decyzję o przystąpieniu podejmuje się indywidualnie. Członkiem kasy zapomogowej dla bezrobotnych czyli A-kasy, może zostać osoba, która:
• ma 18-63 lata,
• przebywa i mieszka w Danii,
• otrzymuje wynagrodzenie za pracę.
Zgodnie z prawem UE przemieszczający się pracownicy mogą zaliczać okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w celu uzyskania uprawnień socjalnych we wszystkich krajach UE.

Jakie formalności

Z wnioskiem o przyjęcie do kasy bezrobocia powinno się wystąpić najpóźniej po 8 tygodniach od wystąpienia z ubezpieczenia w innym kraju UE. Powinno się też przepracować w ciągu 12 tygodni co najmniej 296 godzin, jeśli jest się zatrudnionym na pełny etat, lub148 godzin przy pracy w niepełnym wymiarze.
Aby do duńskiego ubezpieczenia móc zaliczyć okresy zatrudnienia w Polsce, należy z Urzędu Pracy w Polsce pobrać druk E-301 i złożyć w duńskiej kasie ubezpieczeń. Jeżeli po okresie świadczenia pracy w Danii pracownik wraca do Polski, to duński okres zatrudnienia będzie mu zaliczony w Polsce również po jego udokumentowaniu formularzem E-301.

Wysokość składki

Wysokość składek na ubezpieczenie od bezrobocia zależy od branży i miejsca zatrudnienia. Na przykład dla członków A-kasy przy związku zawodowym 3F-Fagligt Faélle Forbund (Zjednoczona Federacja Duńskich Pracowników) składka wynosi w całej Danii 425 duńskich koron miesięcznie, a w federacji związków budowlanych TIB w Kopenhadze 400 DKK na miesiąc.
W Danii zwykle prawo do zasiłku w okresie pozostawania bez pracy uzyskuje się po rocznym nieprzerwanym członkostwie w kasie oraz przepracowaniu w okresie członkowskim co najmniej 1924 godzin. Dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia z tytułu bezrobocia jest to, że trzeba aktywnie szukać pracy oraz być do dyspozycji duńskiego rynku pracy i organów zatrudnienia. Ponadto zwolnienie z pracy nie może nastąpić z winy pracownika np. dyscyplinarnie.
Raz uzyskane w ten sposób prawo będzie obowiązywało na przyszłość - także w sytuacji gdy na krótki okres wyjeżdża się do swojego kraju i następnie wraca do Danii.
Wysokość świadczenia z tytułu bezrobocia wynosi 683 DKK brutto (około 290 zł) za każdy dzień roboczy (3415 DKK tygodniowo). Jest ono wypłacane na osobiste konto bankowe pracownika (Nemkonto). Zasiłek taki w przypadku zamieszkiwania w Danii można pobierać przez cztery lata.