"Chcemy, by wszyscy uczniowie kończący naukę w szkole, znali dwa języki obce i aby jednym z tych dwóch języków był język angielski" - powiedział wiceminister edukacji Zbigniew Marciniak na dzisiejszej konferencji prasowej.

Według Marciniaka, większość uczniów jako pierwszy język obcy pozna angielski, jest on bowiem najczęściej wybieranych przez uczniów i nauczanych w polskich szkołach językiem obcym. Jak podał wiceminister edukacji resort szacuje, że uczyć się go będzie ponad 80 proc. pierwszaków. Na drugim miejscu znajduje się niemiecki, na trzecim rosyjski.

"W skali kraju są duże różnice, jeśli chodzi o preferencje w wyborach języków, szczególnie w regionach przygranicznych. Nie chcemy tego zmieniać. W przepisach zapiszemy tylko, że jeśli pierwszym językiem obcym nie był angielski, to musi on być obowiązkowo drugim" - podkreślił Marciniak.

Obecnie obowiązkowa nauka języka obcego rozpoczyna się dopiero w czwartej klasie szkoły podstawowej (jeśli w jakiejś szkole dzieci rozpoczynają naukę wcześniej, to jest to suwerenna decyzja danej gminy), a nauka drugiego obowiązkowego języka obcego - w szkole ponadgimnazjalnej.

Polskie dzieci późno rozpoczynają obowiązkową naukę języków obcych w porównaniu z rówieśnikami w Europie

Polskie dzieci dosyć późno rozpoczynają obowiązkową naukę języków obcych w porównaniu z rówieśnikami w Europie. W wieku 10 lat - jak obecnie w naszym kraju - naukę języka obcego rozpoczynają uczniowie w Holandii, Słowacji, Islandii i flamandzkiej części Belgii, w wieku 11 lat w Wielkiej Brytanii. Tymczasem w Hiszpanii i niemieckojęzycznej części Belgii naukę zaczynają 3-latki, na Malcie - 5-latki, w Luksemburgu, Austrii i Norwegii - 6-latki.

Naukę drugiego obowiązkowego języka obcego najwcześniej, bo w wieku 7 lat rozpoczynają dzieci w Luksemburgu; w wieku 10 lat w Estonii, Grecji, i Rumuni. W wieku 16 lat - tak jak obecnie w Polsce - drugi język jest wprowadzany w szkołach tylko w Norwegii; w wieku 15 lat w Czechach, Austrii, Słowacji i Słowenii.

Po wprowadzeniu zmian - jak tłumaczyła Magdalena Szpotowicz z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która kierowała zespołem pracującym nad nowymi podstawami nauczania języków obcych - uczeń będzie się uczył w czasie całego cyklu kształcenia, czyli od I klasy podstawówki do matury, pierwszego języka obcego 12 lat, a drugiego 6 lat lub pierwszego - 9 lat, drugiego - 6 lat i trzeciego 3 lata.

Będzie się tak działo, gdyż w gimnazjum uczeń będzie musiał kontynuować naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej, a w szkole ponadgimnazjalnej kontynuować naukę jednego z języków, których uczył się w gimnazjum.