Stopa bezrobocia na koniec tego roku może wynieść 9,4-9,5 proc. - ocenia minister pracy Jolanta Fedak.

"Do października powinien następować spadek bezrobocia, co jest związane z pracami w budownictwie. W następnych miesiącach przed końcem roku bezrobocie może wzrosnąć. Na koniec roku stopa bezrobocia może wynosić 9,4-9,5 proc." - powiedziała Fedak dziennikarzom.

We wtorek wiceminister pracy Czesława Ostrowska mówiła, że spodziewa się stopy bezrobocia w lipcu na poziomie 9,5 proc. wobec 9,6 proc. w czerwcu.

"Bezrobocie w miesiącach letnich będzie spadało. Przyczyną jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost gospodarczy. Ponadto wyjazdy Polaków za granicę ustabilizowały się. Rośnie liczba powrotów. Powstaje dużo podmiotów gospodarczych, bo nasi rodacy wracają i za zarobione za granicą środki zakładają firmy" - dodała minister pracy.

GUS w piątek poda oficjalne dane na temat bezrobocia w lipcu.