Osoby prowadzące małe firmy przez cały rok będą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w jednakowej wysokości.
ZMIANA PRAWA
Od 1 stycznia 2009 r. ulegną uproszczeniu zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Właściciele małych firm, którzy opłacają składki od minimalnej podstawy wymiaru (60 proc. średniej płacy), przez cały rok kalendarzowy będą je wpłacać w takiej samej wysokości.
Zmiana ta będzie możliwa, bo po prawie sześciu miesiącach Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji przygotowała projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Według Hanny Zdanowskiej, posłanki PO, upoważnionej do reprezentowania Komisji przed Sejmem, pierwsze czytanie tego projektu odbędzie się na jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu po wakacjach.
- Projekt zyskał wstępną akceptację rządu, który nie widzi żadnych przeciwwskazań, aby zaproponowane przez nas rozwiązania stały się obowiązującym prawem już od przyszłego roku - mówi Hanna Zdanowska.
Nowelizacja zakłada, że podstawę wymiaru składek będzie stanowić kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Składka w takiej samej wysokości będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
- To bardzo dobre rozwiązanie - mówi Jeremi Mordasewicz, przedstawiciel PKPP Lewiatan w Radzie Nadzorczej ZUS.
Jego zdaniem przy obecnym poziomie inflacji nie ma sensu utrzymywania obecnych zasad ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki nowelizacji właściciele małych firm nie będą musieli zmieniać pięć razy w ciągu 12 miesięcy wysokości przelewów. Równocześnie ZUS nie będzie musiał korygować kilkunastu tysięcy błędów rocznie wynikających z pomyłek przy przelewach.
- Przedsiębiorcy muszą mieć możliwość szacowania kosztów prowadzenia działalności - wskazuje Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy z Konfederacji Pracodawców Polskich.
Eksperci zwracają uwagę, że w czasie prac nad projektem posłowie powinni rozważyć możliwość, aby osoby prowadzące firmy także raz w roku miały ustalaną wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne.
1,13 mln osób opłaca składki do ZUS od minimalnej podstawy wymiaru