Marek Michalak został wybrany w środę przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zastąpi Ewę Sowińską, która w kwietniu podała się do dymisji a z końcem czerwca odeszła z urzędu.

W ocenie ekspertów przed Michalakiem stoi konieczność odbudowania autorytetu urzędu, a jego doświadczenie w organizacjach pozarządowych budzi nadzieję na kadencję "wolną od politycznych wpływów".

Kandydaturę Michalaka zgłosił klub PO. Głosowało za nim 237 posłów; za jego kontrkandydatami: Katarzyną Piekarską (klub Lewica) - 41 osób i Leszkiem Dobrzyńskim (zgłoszonym przez klub PiS) - 144 osoby. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wynosiła 214 głosów.

Michalak, podczas wtorkowego posiedzenia komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży deklarował, że jego priorytetami jako RPD będą: walka z biedą wśród dzieci, z przemocą, działania na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i dbałość o dobrą jakość edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Ocenił, że konieczne jest wzmocnienie urzędu przez wyposażenie go w szersze uprawnienia i odbudowanie - jak powiedział - dobrych relacji z organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz międzynarodowymi. Nowy RPD chciałby także uruchomić powszechnie dostępny telefon interwencyjno-informacyjny dla dzieci.

Nowy Rzecznik Praw Dziecka zwrócił również uwagę na ochronę dzieci jeszcze nie narodzonych i wspieranie możliwości pomocy dziecku, które jest jeszcze w łonie matki. Dodał, że należytą opieką należy również otoczyć spodziewającą się dziecka matkę, której dziecko wymaga specjalistycznej pomocy.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. W 1994 roku został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2007 roku kieruje tą organizacją jako kanclerz.

W trakcie debaty, poprzedzającej wybór posłowie Lewicy pytali dlaczego wybór jest dokonywany przed nowelizacją ustawy o RPD; PiS przekonywało, że wybór jest już przesądzony; PSL zachęcało do "wyciszenia" dyskusji wokół urzędu.

"Dlaczego najpierw na starych zasadach wybieramy RPD, a dopiero potem będziemy nowelizować ustawę o RPD?"

"Dlaczego najpierw na starych zasadach wybieramy RPD, a dopiero potem będziemy nowelizować ustawę o RPD?" - dopytywała Izabela Jaruga-Nowacka (Lewica)

Głosowanie to tylko "ceremonia, ponieważ sprawa już została rozstrzygnięta"

Natomiast Tadeusz Cymański(PiS) przekonywał, że głosowanie to tylko "ceremonia, ponieważ sprawa już została rozstrzygnięta, a urząd obejmie kandydat koalicji". Natomiast Janusz Piechociński (PSL) podkreślał, że nowy rzecznik "to ma być rzecznik dzieci, dzieci które chodzą do szkoły, gdzie nie dzieje się najlepiej, dzieci, które mają problemy w rodzinie, dzieci, które mają problemy w szkole i poza szkołą".

W ocenie przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna przed RPD stoi teraz zadanie odbudowy autorytetu Rzecznika Praw Dziecka. Za najpilniejsze działania, które powinien podjąć nowy RPD, Kątna uznała m.in. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, problem tzw. eurosieroctwa czy wyrównywanie szans dzieci w dostępie do edukacji i świadczeń zdrowotnych.

W ocenie Joanny Luberadzkiej-Grucy z Fundacji "Przyjaciółka" doświadczenie Michalaka w pracy pozarządowej "budzi nadzieję na dobrą i wolną od politycznych wpływów kadencję".(PAP)

dom/ wkr/ mhr/