Zmiana prawa Zagraniczni lekarze chcący pracować w polskich placówkach medycznych będą musieli zdać egzamin z języka polskiego. Zapłacą za to 400 zł.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący zakresu znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza dla osób pochodzących z innych krajów.

Zgodnie z nim lekarz cudzoziemiec, chcąc pracować w polskich placówkach ochrony zdrowia, musi zdać odpowiedni egzamin, który jest organizowany przez Naczelną Radę Lekarską (NRL). Będzie się on składał z czterech części: pisemnej, testowej, ustnej oraz praktycznej. Komisja egzaminacyjna zalicza poszczególne części egzaminu na podstawie uzyskanej liczby punktów, która nie może być jednak niższa niż 55 proc. z możliwych do zdobycia.

W przypadku niezdania egzaminu cudzoziemiec może do niego przystąpić nie wcześniej jednak, niż po sześciu miesiącach od dnia jego niezaliczenia. Egzamin jest płatny. Opłata za niego wynosi 400 zł.

Egzaminu nie muszą zdawać obywatele Unii Europejskiej. W zamian składają oświadczenie o znajomości języka polskiego.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl