Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) opowiada się za możliwością wydłużenia za zgodą pracownika czasu pracy do 65 godzin tygodniowo.

W czerwcu ministrowie pracy "27" postanowili, że tydzień pracy w UE będzie nadal wynosił do 48 godzin, ale za zgodą pracownika będzie go można wydłużyć maksymalnie do 65 godzin.

W porównaniu z obecnymi przepisami, nowelizacja dyrektywy o czasie pracy wprowadza surowsze warunki wydłużenia tygodnia pracy ponad 48 godzin (tzw. opt-out). Wprowadza też rozróżnienie na "aktywny" i "nieaktywny" czas dyżurów, np. lekarskich.

"KPP stanowczo domaga się wprowadzenia do Kodeksu pracy zapisów umożliwiających stosowanie tzw. opcji opt-out na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w odniesieniu do pracy lekarzy, z możliwością wydłużenia czasu pracy średnio do 60-65 godzin tygodniowo" - poinformowała Konfederacja we wtorkowym komunikacie.

Członkowie Konfederacji uważają, że wprowadzenie tego rozwiązania może być połączone ze zmianami, które będą zabezpieczać pracowników przed naruszeniem ich praw, np: uprzednia pisemna zgoda pracownika na stosowanie tej opcji oraz zakaz sięgania po środki represyjne wobec pracownika, który nie wyraża zgody na pracę powyżej przeciętnie 48 godzin tygodniowo.

"Z przeprowadzanych wśród pracodawców konsultacji wynika, że uwzględnienie naszego postulatu będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę i podniesienie konkurencyjności polskich firm, także w kontekście ich problemów z rekrutacją pracowników o określonych kwalifikacjach" - podkreślił cytowany w komunikacie ekspert KPP Henryk Michałowicz.

Konfederacja opowiada się za umożliwieniem przedłużenia okresu rozliczeniowego u każdego pracodawcy do 12 miesięcy. Jak wyjaśniła KPP, obowiązujące przepisy Kodeksu pracy przewidują, że przedłużenie okresu rozliczeniowego do 6 bądź 12 miesięcy możliwe jest tylko w rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób.

"Zdaniem KPP, rozszerzenie tej możliwości na wszystkich pracodawców przyniosłoby dobre skutki dla nich samych, pracowników oraz całej gospodarki" - zaznaczył Michałowicz.

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy o czasie pracy lekarzy

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy o czasie pracy lekarzy, w myśl których czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo i może być wydłużony do 72 godzin, jeśli lekarz wyrazi na to pisemną zgodę, czyli podpisze tzw. klauzulę opt-out. Przepisy mówią także o przysługującym lekarzowi co najmniej 11-godzinnym nieprzerwanym odpoczynku i 35 godzinach odpoczynku w ciągu tygodnia.

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce - powstała w 1989 roku. Reprezentuje ponad 6 tys. firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników.