Kandydaci na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka: Leszek Dobrzyński, Marek Michalak i Katarzyna Piekarska odpowiadają dziś na pytania posłów sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Sejmowe komisje mają zaopiniować kandydatury na nowego RPD; głosowanie nad jego wyborem zaplanowane jest na jutro. Piekarska została zgłoszona przez klub Lewicy, szef Kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak - przez PO, były poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński jest kandydatem tego ugrupowania.

Wcześniej komisje odrzuciły wniosek posłanki Izabeli Jarugi-Nowackiej o przełożenie przesłuchań do czasu uchwalenia nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Nowela była przedmiotem obrad specjalnie powołanej podkomisji, a sprawozdanie z jej prac będzie drugim punktem wtorkowego posiedzenia. Oznacza to, że następca Ewy Sowińskiej, która w kwietniu podała się do dymisji, zostanie wybrany w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę.

Leszek Dobrzyński o zadaniach Rzecznika Praw Dziecka

Zadania, jakie wyznaczają rzecznikowi konwencja o prawach dziecka oraz ustawa o RPD, to wielki zakres działań i praca na długie lata - uważa Leszek Dobrzyński, kandydat klubu PiS na Rzecznika Praw Dziecka.

Dobrzyński zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany równie ważne będą dla niego ochrona praw dzieci oraz dbałość o ich wychowanie i edukację. "Co z tego, że będziemy mieli piękne prawa dziecka, skoro nasze dzieci nie będą umiały ich przeczytać" - powiedział kandydat PiS.

Leszek Dobrzyński urodził się w 1967 roku w Szczecinie. Z zawodu jest technikiem elektronikiem. Ukończył też studia na wydziale politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2005 r. jest posłem. Był jednym z pomysłodawców uchwalenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Sam od kilku lat prowadzi rodzinny dom dziecka. Podejmuje działania na rzecz promocji idei rodzicielstwa zastępczego.

Michalak: prawa dziecka to prawa człowieka

Prawa dziecka są typem praw człowieka, są prawami naturalnymi wynikającymi z osobowej godności, a państwo jest ich głównym gwarantem - powiedział w Sejmie Marek Michalak, kandydat klubu PO na Rzecznika Praw Dziecka.

Kandydat PO zadeklarował, że jego priorytetami jako RPD będą: walka z biedą wśród dzieci, przemocą, działania na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i dbałość o dobrą jakość edukacji oraz opieki zdrowotnej. Michalak zwrócił także uwagę, że aby rzecznik mógł działać skutecznie konieczne jest wzmocnienie tego urzędu zarówno przez wyposażenie go w szersze uprawnienia, jak i odbudowanie dobrych relacji z organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz międzynarodowymi.

"W sposób zdecydowany wypowiadam się przeciwko wszelkim formom przemocy, w tym również przeciwko klapsowi. Będę promował zmiany mające na celu wyeliminowanie przemocy z polskiej praktyki wychowawczej. Zamierzam także nieustannie promować prawa dziecka, a dla samych dzieci uruchomić telefon interwencyjno-informacyjny powszechnie dostępny" - powiedział kandydat PO.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. Od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Piekarska: prawa dzieci nie mają barw politycznych

Prawa dziecka nie powinny mieć politycznych barw, dla dobra dzieci musimy pracować ponad podziałami - powiedziała Katarzyna Piekarska, kandydatka klubu Lewica na Rzecznika Praw Dziecka.

Kandydatka Lewicy podkreśliła, że konieczne jest odbudowanie zaufania społecznego do urzędu RPD. "Rzecznik powinien otaczać się profesjonalistami, współpracować z organizacjami pozarządowymi, sędziami rodzinnymi, kuratorami, a także mieć dobre relacje z mediami, bo to one zmieniają mentalność społeczną" - powiedziała Piekarska.

Zwróciła uwagę także na nowe obszary, którymi powinien zająć się rzecznik, takie jak eurosieroctwo, picie alkoholu przez dzieci, a także praca na czarno, prostytucja dzieci i młodzieży. Piekarska zadeklarowała również, że jeśli nie zostanie wybrana na to stanowisko chętnie będzie służyć swoją pomocą RPD.

Katarzyna Piekarska urodziła się w 1967 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest prawnikiem. Obecnie pracuje jako radca prawny. Przez wiele lat była parlamentarzystką zajmującą się prawami człowieka. Brała udział w przygotowywaniu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Jest również autorką wielu inicjatyw legislacyjnych dotyczących ochrony praw dziecka. Współorganizowała także wiele akcji społecznych dla dzieci.