Katarzyna Piekarska jest kandydatką klubu Lewicy na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Rekomendując ją, szef SLD mówił na konferencji w Sejmie, że posłanka cieszy się autorytetem zarówno w parlamencie, jak i poza nim.

Katarzyna Piekarska chciałaby - jeśli zostanie wybrana - przywrócić autorytet temu urzędowi. Jej zdaniem wyzwania, które stoją przed RPD to m.in. walka z przemocą w rodzinie, pedofilią i prostytucją nieletnich.

"Polskie dzieci bardzo długo czekają na dobrego rzecznika. Mam nadzieję, że teraz parlament właśnie takiego dobrego rzecznika wybierze. Przed rzecznikiem jest bardzo wiele zadań. To najważniejsze zadanie to przede wszystkim przywrócenie autorytetu urzędu" - mówiła podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie Piekarska.

Jej zdaniem najistotniejszymi problemami, którymi RPD powinien się zająć to m.in. prostytucja dzieci i młodzieży, przemoc w rodzinie, a także przemoc na tle seksualnym.

Kandydatka Lewicy zwróciła uwagę, że obecnie brakuje na przykład przepisu prawnego, który nakazywałby pracodawcom sprawdzanie, czy osoba, którą przyjmują do pracy z dziećmi nie była w przeszłości karana za pedofilię. "To trzeba zmienić" - przekonywała.

Inny istotny problem, dotyczący dzieci - zdaniem Piekarskiej - to skuteczne egzekwowanie alimentów.

"RPD powinna zostać osoba, która będzie potrafiła współpracować ponad politycznymi podziałami"

W opinii Piekarskiej Rzecznikiem Praw Dziecka powinna zostać osoba, która będzie potrafiła współpracować ponad politycznymi podziałami i wnosić do Sejmu "dobre projekty ustaw".

RPD - według kandydatki Lewicy - musi też umieć współpracować z mediami i organizacjami pozarządowymi. Piekarska zapowiedziała, że jeśli zostanie Rzecznikiem Praw Dziecka, stworzy przy swoim urzędzie społeczną radę złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych. "Ci ludzie, którzy są właśnie na tej pierwszej linii pracy z dziećmi, wiedzą najlepiej, co tym dzieciom jest potrzebne" - podkreśliła Piekarska.

Olejniczak: w sprawach dzieci Lewica chce nie tylko dyskutować, ale działać

Szef SLD Grzegorz Napieralski przypomniał sukcesy Piekarskiej w jej dotychczasowej działalności publicznej. Jak mówił, kandydatka Lewicy na RPD była m.in. autorką ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, przewodniczyła parlamentarnemu zespołowi ds. dzieci. Zapoczątkowała też przed laty akcję "Pierwszy krok" dla młodzieży z domów dziecka.

Jak podkreślił Napieralski, za swoją działalność na rzecz dzieci Piekarska została uhonorowana "licznymi nagrodami i wyróżnieniami".

Szef klubu Lewicy Wojciech Olejniczak podkreślił, że w sprawach dzieci Lewica chce nie tylko "dyskutować, ale działać". "Katarzyna Piekarska przez całe swoje życie, przez ten okres funkcjonowania w parlamencie, że nie tylko mówi, ale działa" - przekonywał.

Napieralski dodał, iż ma "głęboką nadzieję, że kandydaturę Piekarskiej na RPD poprą nie tylko posłowie Lewicy. "Wierzymy głęboko, że ta decyzja będzie merytoryczna, nie polityczna" - zaznaczył.

Głosowanie nad wyborem Rzecznika Praw Dziecka zaplanowane jest na jutro

Głosowanie nad wyborem Rzecznika Praw Dziecka zaplanowane jest na jutro. O to stanowisko, oprócz Piekarskiej, ubiegać się będą także: zgłoszony przez PO szef Kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Poprzednia Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska podała się do dymisji w kwietniu. Formalnie przestała pełnić tę funkcję 30 czerwca.