Z powodu braku specjalistów na rynku pracy oraz zmian w strukturze wiekowej ludności rząd chce rozszerzyć klasyfikację zawodów o kilka nowych profesji. Tak wynika z przygotowanego przez resort edukacji projektu nowelizacji rozporządzenia z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860).

Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie będą mogli m.in. rozpocząć kształcenia w zawodzie opiekuna osoby starszej. W opinii resortu pracy, który wnioskował w tej sprawie do MEN, konieczność wprowadzenia tego zawodu wynika z faktu, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje i w najbliższej przyszłości może zabraknąć pracowników, którzy będą udzielać starszym osobom profesjonalnej pomocy w domu.

- Trzeba pamiętać, że kształcenie zawodowe trwa co najmniej kilka lat, więc aby w przyszłości nie zabrakło profesjonalnych kadr, powinno zacząć się już teraz - mówi Maciej Gruza z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Podkreśla, że dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie kształcenia w tym zawodzie już na etapie szkół średnich, a nie studiów wyższych.

- Paradoksalnie absolwentom szkół zawodowych łatwiej jest obecnie znaleźć pracę niż np. osobom z tytułem licencjata - dodaje ekspert IPSS.

Z kolei minister gospodarki wystąpił do MEN o ustanowienie zawodu technik kopalin stałych oraz monter i blacharz izolacji przemysłowych. Konieczność kształcenia w tych zawodach wynika z zapotrzebowania na rynku pracy, spowodowanego m.in. zamykaniem wielu szkół zawodowych.

We wrześniu 2009 r. uczniowie będą mogli też rozpocząć naukę w zawodzie wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i technika rzemiosł artystycznych - sztukatorstwo oraz kamieniarstwo artystyczne.

Z powodu zapotrzebowania na rynku pracy rozszerzone zostanie też, prowadzone już obecnie, kształcenie w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik eksploatacji portów i terminali. Od 2009 roku kandydat do rozpoczęcia kształcenia w zawodzie technik transportu drogowego będzie musiał posiadać prawo jazdy kategorii B.