Pracownik, przedsiębiorca czy zleceniobiorca, który ze swej wyłącznej winy spowodował wypadek przy pracy, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Prawa do tych świadczeń nie nabędzie także poszkodowany, który w czasie wypadku był nietrzeźwy i przyczynił się do jego spowodowania.
Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu (patrz ramka) mogą w razie wypadku przy pracy otrzymać świadczenia na korzystniejszych zasadach i w wyższej wysokości niż w przypadku choroby niebędącej skutkiem takiego wypadku. Warto jednak zapamiętać, że w pewnych okolicznościach, które wymieniamy niżej, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, mimo zakwalifikowania nieszczęśliwego zdarzenia, jakiemu uległ ubezpieczony, jako wypadku przy pracy.

Naruszenie przepisów