Projekt ustawy regulujący sposób wypłaty emerytur z otwartych funduszy emerytalnych, którym w sierpniu ma się zająć rząd, przewiduje zamianę sposobu wypłaty emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A to ZUS będzie dostarczał świadczenia przyszłym emerytom - zarówno te, które będą im przyznane z I filara, jak również te, które ustalą dla nich zakłady emerytalne za pieniądze zgromadzone w II filarze. Projekt ustawy o zakładach emerytalnych przewiduje, że osoby urodzone w 1949 roku lub później, które będą przechodzić na emeryturę od stycznia 2009 r., będą musiały podać we wniosku o emeryturę swój rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Taka zmiana ma obniżyć koszty wypłat emerytur.

Obecnie około połowa ubezpieczonych otrzymuje świadczenia na konta. Reszcie zakład wysyła je za pośrednictwem poczty.

- Na ten cel ZUS wydaje co roku kilkadziesiąt milionów zł - mówi Paweł Wypych, prezes ZUS.

Dlatego zaraz po tym jak w czerwcu tego roku został szefem ZUS zapowiadał, że będzie starał się, aby przynajmniej nowo przyznawane świadczenia były za jakiś czas wypłacane tylko na konta bankowe. Taki przepis znalazł się teraz w projekcie ustawy o zakładach emerytalnych. W zamian za konieczność założenia rachunku w banku świadczeniobiorcy powinni też - zdaniem Pawła Wypycha - otrzymywać ofertę jego prowadzenia ze specjalnymi usługami.

- Na przykład bank oferowałby takim osobom kilka przelewów w miesiącu bez żadnej prowizji - mówi.

Będzie to jednak wymagać tego, aby ZUS wybrał bank proponujący najlepszą dla świadczeniobiorców ofertę. To zachęcałoby również obecnych emerytów i rencistów do zakładania kont.

ZUS wypłaca obecnie co miesiąc (dane za czerwiec tego roku) świadczenia dla 7,91 mln osób. Z tej liczby 4,55 mln to emeryci, 1,47 mln osoby mające prawo do rent z tytułu niezdolności do pracy, a 1,28 mln do rent rodzinnych. Ponadto ZUS wypłaca też 238 tys. rent socjalnych i 370 tys. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Łącznie, miesięcznie na te świadczenia ZUS wydaje 9,6 mld zł.

Bartosz Marczuk

bartosz.marczuk@infor.pl