Lekarze mają czas jeszcze tylko do 5 listopada na zdobycie 200 punktów edukacyjnych. Punkty przyznawane są za udział w seminariach, konferencjach naukowych, za publikacje artykułów.
Zgodnie z prawem lekarze mają obowiązek podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Mogą to robić m.in. dzięki uczestnictwu w sympozjach, konferencjach towarzystw naukowych, w wykładach czy poprzez uczestnictwo w szkoleniach związanych z odpowiednią dziedziną medycyny. Za udział w każdym z nich, a także za prenumeratę specjalistycznej literatury czy prowadzenie szkolenia stażystów, lekarzowi są przyznawane w określonej liczbie punkty edukacyjne. I tak na przykład za udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lekarzowi przysługuje 1 pkt za każda godzinę kursu, ale nie więcej niż 40. Za udział w posiedzeniu towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów lekarz uzyskuje 3 punkty za każdą godzinę, ale nie więcej niż 60 punktów edukacyjnych.
W sumie lekarze od 6 listopada 2004 r. do 5 listopada tego roku muszą zdobyć 200 punktów. Musi to być potwierdzone odpowiednimi wpisami w indeksie doskonalenia zawodowego. Ponieważ jest to pierwszy okres rozliczeniowy punktów edukacyjnych, lekarze mogą do niego doliczyć również swój udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i posiedzeniach naukowych, które odbyły się między 6 listopada 2000 r. a 5 listopada 2004 r. Musi to być jednak odpowiednio udokumentowane (rodzaj wydarzenia edukacyjnego wraz z jego programem).
Lekarze, którzy zebrali 200 punktów edukacyjnych, muszą przedstawić w okręgowej izbie lekarskiej odpowiednie wpisy, które to potwierdzą. Takie zestawienie zdobytych punktów musi być przygotowane w formie pisemnej, a jeżeli jest to możliwe, również w formie elektronicznej.
W przypadku specjalistów, którzy nie zdobędą wymaganej liczby punktów, zostanie to odnotowane w okręgowym rejestrze lekarzy.
200
punktów edukacyjnych muszą zdobyć lekarze od 6 listopada 2004 r. do 5 listopada tego roku
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 231, poz. 2326 z późn. zm.).