W Szwecji wydatki na lecznictwo są pokrywane z podatków, a za działanie placówek medycznych odpowiadają samorządy lokalne.
W Szwecji dominuje publiczny system ochrony zdrowia. System prywatny stanowi jedynie jego niewielkie uzupełnienie. System publiczny zapewnia równy dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla wszystkich obywateli bez względu na ich wiek, płeć, narodowość, miejsce zamieszkania czy wysokość dochodu. Jest on finansowany z podatków, a nie ze składek zdrowotnych. Mimo to istnieją tam kasy ubezpieczeniowe, które pełnią rolę pośrednika między świadczeniodawcami a pacjentami. Wszystkie płatności są realizowane właśnie za pośrednictwem kas. W Szwecji działa ponad 20 regionalnych kas ubezpieczeniowych.
Za działanie placówek medycznych, tj. szpitali i przychodni, odpowiadają samorządy regionalne. Podstawowym szczeblem służby zdrowia są przychodnie rejonowe. Każdy obywatel Szwecji ma prawo wyboru lekarza internistę, który równocześnie pełni funkcję lekarza domowego. Przychodnie mają obowiązek udzielania pomocy pacjentom w dniu zgłoszenia, a jeżeli to nie jest możliwe, to w terminie nie dłuższym niż osiem dni. Okres przyjęcia przez lekarza specjalistę nie może przekraczać trzech miesięcy.
Uzupełnieniem dla sieci przychodni rejonowych jest zakładowa służba zdrowia oraz sektor prywatnych placówek medycznych. Lekarze specjaliści natomiast z reguły przyjmują pacjentów w przychodniach przyszpitalnych. Zdecydowanie największe nakłady finansowe są w Szwecji przeznaczane na szpitalnictwo. Istnieją tam dwa rodzaje szpitali - regionalne i wojewódzkie. Na terenie kraju działa około 80 tego rodzaju placówek. W każdym regionie dział również szpital uniwersytecki. Łącznie jest ich 10.
Bardzo szeroki dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych wiąże się z tym, że system dopłat dla pacjentów jest ograniczony. Za jeden dzień pobytu w szpitalu pacjenci płacą 80 koron (ok. 27 zł). Koszt wizyty u lekarza rodzinnego to wydatek rzędu 60-140 koron (ok. 20-48 zł), a za wizytę u specjalisty należy zapłacić od 100 do 260 koron (ok. 34-88 zł). W celu ograniczenia tych wydatków została wprowadzona górna granica odpłatności. Osoba, która na świadczenia zdrowotne wyda 900 koron (ok. 306 zł), ma prawo do całkowicie bezpłatnej opieki medycznej przez okres do 12 miesięcy, liczony od dnia, kiedy pacjent poniósł pierwszy wydatek.
80 koron
czyli ok. 27 zł płacą Szwedzi za jeden dzień pobytu w szpitalu