Nowe prawo Do 31 grudnia 2008 r. będą obowiązywać dotychczasowe zasady przyznawania wcześniejszych emerytur.
Do końca przyszłego roku m.in. osoby zatrudnione w szczególnych warunkach i charakterze będą musiały spełnić warunki, umożliwiające im skorzystanie z wcześniejszej emerytury na obecnych zasadach. Wynika tak z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wchodzi dzisiaj w życie. Według niej osoby uprawnione do końca 2008 roku będą musiały spełnić warunki dające im prawo do skorzystania z wcześniejszego przejścia na emeryturę. Obecne przepisy przewidywały, że będą one musiały je spełnić do końca tego roku. Osoby te otrzymają świadczenie, jeśli złożą wniosek do ZUS nawet po 31 grudnia 2008 r. pod warunkiem że do tej daty spełnią warunki wymaganego wieku, stażu pracy (w tym okres pracy w tzw. szkodliwych warunkach). Rodzaje tych prac wymienione są w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Załącznik wymienia około 350 rodzajów prac, które uprawniają do przejścia na emeryturę w wieku niższym o 5, 10, a nawet 15 lat od powszechnego wieku emerytalnego.
Na nowych rozwiązaniach zyskają też kobiety urodzone w 1953 roku, które w 2008 roku skończą 55 lat. Będą mogły zrezygnować z aktywności zawodowej, jeśli będą się legitymować 30 latami okresów składkowych i nieskładkowych. Na emerytury przejdą też m.in. 55-letnie kobiety z 20-letnim stażem pracy, posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.
Z przedłużonej możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury skorzystają też nauczyciele. Ustawa emerytalna nowelizuje bowiem także ustawę z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Dzięki temu na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek będą mogli przechodzić nauczyciele posiadający 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, za jaką traktowana jest praca w szkole. Z kolei m.in. nauczyciele pracujący w zakładach specjalnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich muszą mieć 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.
16,5 mld zł roczny koszt wypłaty wcześniejszych emerytur
BOŻENA WIKTOROWSKA
Podstawa prawna
■ Ustawa z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 191, poz. 1369).