Równie ważne jak zdobywanie wiedzy merytorycznej podczas studiów prawniczych jest uczestnictwo w szkoleniach i praktykach. Nie wszystkie są w ofercie uczelni.
Na początku studiów warto poznać zasady korzystania z bibliotek i nauczyć się szukać informacji prawnej w internecie. Dobrze jest ponadto uczyć się niektórych zagadnień w małej grupie. Zaowocuje to w przyszłości. Pracodawcy bowiem twierdzą, że absolwenci prawa mają obecnie trudności w pracy zespołowej.

Biura karier

Na uczelniach działają także biura karier. Poza bogactwem informacji na temat możliwości pracy, wyjazdów zagranicznych, praktyk i szkoleń oferują one pośrednictwo w rekrutacji do pracy i na praktyki. Warto złożyć swoją aplikację i wyrazić w niej zgodę na otrzymywanie newslettera. Dzięki temu pocztą elektroniczną studenci otrzymują informacje na temat aktualnie dostępnych praktyk, szkoleń i ofert pracy.

Kliniki prawa

Student prawa może zdobywać nowe umiejętności w tzw. klinikach prawa. Warto zorientować się, czy uczelnia prowadzi taką klinikę. To studencka poradnia prawna. W takiej poradni studenci prawa, pod merytorycznym nadzorem pracowników naukowych, udzielają porad prawnych osobom niezamożnym, piszą pisma procesowe. W ten sposób pomagają innym, a jednocześnie uczą się stosowania prawa w praktyce. W klinice prawa student może pracować dopiero na III, IV i V roku. Jeśli uczelnia nie prowadzi takiej poradni, warto zainicjować jej utworzenie. Szczegółowych informacji na ten temat można szukać na stronie www.fupp.org.pl. Warto zainteresować się ponadto, czy na uczelnianym wydziale realizowany jest program Street Law (także z rodowodem amerykańskim). Jest to program, którego celem jest edukacja prawna w środowiskach zagrożonych (np. w domach poprawczych) i w szkołach. Studenci uczą prawa innych, a dzięki temu utrwalają nabytą wiedzę.
Inny ważny dla rozwoju studenta prawa program to tzw. Moot Court. To program symulowanych rozpraw sądowych. Na niektórych wydziałach odbywają się takie starannie przygotowane konkursy, również w języku angielskim, z udziałem grup studentów prawa z zagranicy. Uczestnikiem może być nawet student I roku. Podobny program jest prowadzony np. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (www.umk.pl).

Doskonalona retoryka

Studenci mogą także organizować - wzorem zajęć z Uniwersytetu Gdańskiego (www.univ.gda. pl/kds) - turnieje debat parlamentarnych. Dzięki temu mogą kształcić (także w języku angielskim) swoje umiejętności retoryczne. To bardzo przydatne nie tylko w pracy radcy prawnego czy adwokata w dużej kancelarii prawnej, ale także w pracy prawnika pracującego w jednej z firm doradczych, konsultingowych podczas spotkań z przedsiębiorcami.
Warto wraz ze studentami ekonomii, zarządzania i marketingu lub finansów (na podstawie umowy międzywydziałowej lub międzyuczelnianej) zorganizować symulacyjną firmę. Jej istotą jest naśladowanie pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje gospodarcze i inne działania są autentyczne, fikcyjny jest natomiast towar i pieniądz oraz zakres spraw, którymi firma się zajmuje. W Zielonej Górze znajduje się Centrala Firm Symulacyjnych i Sieć Firm Symulacyjnych Europen. Student prawa może zdobyć w ten sposób praktyczną wiedzę, doradzając kompleksowo w sprawach prawno-organizacyjnych, menedżerskich, pracowniczych, rachunkowych, ubezpieczeniowych itd.

Studenckie stowarzyszenia

Warto także działać w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland (www.elsa.org.pl). Stowarzyszenie stwarza wiele możliwości zdobywania doświadczenia praktycznego działania w grupie i ułatwia kontakty międzynarodowe. Dodatkowo studenci prawa mają możliwość skorzystania z prowadzonego przez Grupy Lokalne ELSA Poland programu STEP. Jego celem jest pośrednictwo w rekrutacji na praktyki międzynarodowe.
Zdecydowanie łatwiej o pracę czy to w kancelarii prawnej, czy w firmie doradczej, jeśli można pochwalić się wiedzą zdobytą na zagranicznej uczelni. Warto więc w trakcie studiów pomyśleć o wyjeździe np. na semestr za granicę w ramach programu Socrates.