173 miliony Europejczyków ma Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W Polsce taką kartą legitymuje się ok. 556 tys. osób - informuje przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (KE) w Polsce.

Kartę wprowadzono 4 lata temu. Obywatele 31 krajów dzięki jej posiadaniu mogą uzyskać pomoc medyczną, jeśli nagle zachorują lub ulegną wypadkowi, przebywając tymczasowo w jednym z należących do systemu państw. Chodzi o kraje Unii Europejskiej, a także Norwegię, Liechtenstein, Islandię i Szwajcarię.

Mimo że Karty są wydawane przez państwa członkowskie w ich urzędowym języku, ich wspólny wzór pozwala personelowi medycznemu łatwo je rozpoznać, nawet jeśli nie posługuje się on tym samym językiem co pacjent.

EKUZ jest wydawana bezpłatnie

EKUZ jest wydawana bezpłatnie, ale jej posiadacz musi być objęty publicznym systemem ubezpieczeń zdrowotnych w jednym z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Karta uprawnia do otrzymania takiej samej opieki medycznej, jaką ma pacjent z danego kraju. Koszty zabiegów pokrywane są w całości lub częściowo z ubezpieczenia posiadacza EKUZ.

KE zastrzega, że karta nie zastępuje jednak dodatkowych ubezpieczeń dla podróżujących.