NOWE PRAWO Od dzisiaj zdecydowana większość płatników rozliczających się z ZUS musi składać nowe formularze ZUS IWA.

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 195, poz. 1408).

Wynika z niego, że płatnicy składek będą mogli posługiwać się starym wzorem formularza do czasu wyczerpania zapasów. Warunkiem jest jednak, że informacja o ustaleniu składki na ubezpieczenie wypadkowe jest przekazywana do ZUS w formie dokumentu pisemnego. Natomiast, gdy informacja ta jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego utworzonego w programie informatycznym albo w formie wydruku z tego programu, będzie można używać poprzedniego wzoru do 31 października 2007 r.

Wprowadzony od 1 sierpnia 2007 r. nowy formularz ZUS IWA ma na celu dostosowanie systemu informatycznego ZUS do obsługi osób mieszkających w innych krajach UE oraz do zmian oznaczeń przesyłek poleconych. W polu: Symbol państwa wprowadzono zagraniczny kod pocztowy. Należy go wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. Natomiast w bloku danych organizacyjnych pole - nalepka R zostało rozszerzone o 14 pól.

ANNA SZEWCZYK

anna.szewczyk@infor.pl