"Wobec pozorowanych działań rządu oraz braku dialogu społecznego" region Mazowsze NSZZ "Solidarność" powołał dziś sztab protestacyjny.

Głównym zadaniem sztabu będzie przygotowanie strategii i harmonogramu działań do manifestacji związku wyznaczonej przez Komisję Krajową na 29 sierpnia 2008 r. - poinformowała "Solidarność" w przesłanym PAP stanowisku.

Pierwsze spotkanie sztabu odbyło się w czwartek. Przyjęto podczas niego stanowisko, w którym m.in. "regionalny sztab protestacyjny zobowiązuje wszystkie struktury związku do przygotowania się do długofalowych działań, ze strajkiem generalnym włącznie".

Jak podkreślają związkowcy, planowana na koniec sierpnia manifestacja "jest sprzeciwem obywatelskim" wobec zamierzeń koalicji rządzącej m.in. w sprawie emerytur.

"Solidarność" sprzeciwia się także "zapowiadanej stagnacji w 2009 r. wynagrodzeń pracowników"

Związkowcy nie zgadzają się m.in. na: "zabranie uprawnień dla pracowników pracujących w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, obligatoryjne wydłużenie wieku emerytalnego, odebranie nabytych praw emerytalnych(...)".

"Solidarność" sprzeciwia się także "zapowiadanej stagnacji w 2009 r. wynagrodzeń pracowników", "utrzymaniu proporcji procentowej najniższego wynagrodzenia w stosunku do średniego krajowego na tym samym poziomie co w 2008 r., zbyt niskiemu wzrostowi wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Manifestacja ma być także wyrazem sprzeciwu wobec "drastycznego wzrostu cen żywności, nośników energii oraz usług", zapowiadanych niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy, drastycznej, przymusowej prywatyzacji służby zdrowia, która w znaczący sposób ograniczy dostęp pacjentów do świadczeń medycznych i obniży ich poziom a pracownikom służby zdrowia zagrozi utratą miejsc pracy oraz obniży jej standardy".