Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Tak wynika z art. 130 par. 2 kodeksu pracy.

W praktyce oznacza to, że jeśli święto przypada w dzień pracy firmy, wówczas załoga ma wolne.

Obowiązkiem pracodawcy jest jednak realizacja zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Oprócz niedzieli w większości firm, drugim dniem wolnym od pracy jest sobota.

- Jeśli więc pracodawca ustali sobotę jako dzień wolny od pracy, a równocześnie z kalendarza wyniknie, że w tym dniu wystąpi święto, wówczas musi on udzielić pracownikowi w tym okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy - tłumaczy Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Michałowskiego.

Natomiast jeżeli święto przypada w niedzielę, wówczas pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego z tego tytułu, bo zgodnie z kodeksem pracy święto przypadające w niedzielę nie powoduje obniżenia wymiaru czasu pracowników o osiem godzin.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl