Niepełnosprawni przedsiębiorcy będą składać tylko jeden wniosek o refundację opłaconych do ZUS składek. Mniej pieniędzy z PFRON otrzymają firmy ochroniarskie zatrudniające rencistów.
Od 1 sierpnia tego roku osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, nie będą musiały już składać dwóch formularzy, aby ubiegać się o zwrot składek na ubezpieczenie społeczne. Tak wynika z przygotowanego przez resort pracy projektu nowelizacji rozporządzenia z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754 z późn. zm.). Rząd chce w ten sposób uprościć zasady ubiegania się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z danych PFRON wynika, że w marcu tego roku co drugi wniosek składany przez niepełnosprawnych był błędnie wypełniony, a w maju - co czwarty. A to uniemożliwia wypłatę pomocy.
Z projektu wynika, że dwa formularze, które obecnie muszą wypełniać niepełnosprawni przedsiębiorcy (wniosek o wypłatę refundacji o symbolu Wn-U oraz miesięczna informacja m.in. o podstawach wymiaru składek o symbolu INF-U-G) zostaną zastąpione jednym formularzem o symbolu Wn-U-G.
- Znaczną część formularza trzeba będzie wypełnić tylko w dwóch przypadkach: przy pierwszym składaniu wniosku i w razie zmiany danych w niej zawartych - mówi Sylwia Boratyńska, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jednak firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych, nadal będą musiały wypełniać dwa formularze.
Od 1 sierpnia niepełnosprawni przedsiębiorcy nie będą musieli także rejestrować się w PFRON na 30 dni przed złożeniem pierwszego wniosku o refundację. Będą mogli to zrobić w dniu jego złożenia. Projekt przewiduje też, że osoba prowadząca firmę, która nie złożyła wniosku o refundację w terminie (do końca miesiąca, w którym należało opłacić składki), będzie mogła to zrobić w ciągu roku od jego upłynięcia. Ten przepis wejdzie w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy nie złożyli w terminie wniosku o refundację składek opłaconych np. za luty tego roku, będą mogli to zrobić do końca marca 2009 r.
Rząd przygotował też projekt nowelizacji rozporządzenia z 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz.U. nr 240, poz. 1756). Wynika z niego, że o 12,5 proc. zmniejszy się wypłacana z PFRON rekompensata z tytułu podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika ochrony. Firmy ochroniarskie nie będą mogły bowiem pobierać rekompensaty z tytułu skróconego czasu pracy niepełnosprawnych. W takich przedsiębiorstwach pracują oni w pełnym wymiarze czasu pracy.
Od 1 sierpnia tego roku osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, nie będą musiały już składać dwóch formularzy, aby ubiegać się o zwrot składek na ubezpieczenie społeczne. / ST