Z 10 do 11 godzin ulegnie wydłużeniu czas wolny funkcjonariuszy Straży Granicznej po zakończonej zmianie trwającej 8 godzin.
Do 21 lipca minister spraw wewnętrznych i administracji będzie przyjmować uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG). Przewiduje m.in., że zmianowy rozkład czasu służby będzie oznaczać pełnienie służby we wszystkie dni tygodnia, niezależnie, czy jest to niedziela lub święto. Resort chce więc zrezygnować ze sztywnych okresów trwania zmiany wynoszącej odpowiednio 8 lub 12 godzin. Proponuje, aby czas jej trwania, w zależności od potrzeb, wynosił od 6 do 12 godzin, z możliwością przedłużenia do 14.
Zwiększy się też z 10 do 11 godzin minimalny czas wolny po zmianie trwającej 8 godzin. Nowe zasady wynikają z dostosowania polskich przepisów do obowiązujących w UE. Ma też zostać wprowadzona zasada, zgodnie z którą funkcjonariusz pełniący służbę w systemie obejmującym służbę również w niedzielę, będzie korzystać co najmniej raz na trzy tygodnie z wolnej od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty.