Emerytowany funkcjonariusz przyjęty do CBA nie będzie otrzymywał emerytury wypracowanej w poprzedniej formacji - zakłada projekt nowelizacji przyjęty dziś przez Radę Ministrów.

Chodzi o nowelę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Jak uzasadniają autorzy projektu, chodzi jedynie o dodanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego do katalogu formacji, w których ponowne przyjęcie emeryta do służby powoduje automatyczne zawieszenie prawa do wypłaty mu emerytury.

"Zaproponowana zmiana zagwarantuje spójność przepisów w stosunku do ogółu emerytów ponownie przyjmowanych do służby" - uzasadniono w komunikacie rządu.