Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej z lipca 2006 r. Część propozycji, które znalazły się w projekcie, zostały uzgodnione przez stronę rządową w czasie negocjacji z przedstawicielami strajkujących lekarzy, pielęgniarek oraz organizacji związkowych reprezentujących interesy innych grup pracowników służby zdrowia.

Zgodnie z nowym projektem pracownicy placówek ochrony zdrowia zyskają gwarancję utrzymania podwyżek przyznanych im w 2006 roku również w latach kolejnych. Dyrektorzy szpitali będą mieli również obowiązek włączenia przyznanych podwyżek do pensji zasadniczej. Nie będą mogli więc ich wypłacać w formie np. dodatków, jak było to dotychczas praktykowane w większości zakładów opieki zdrowotnej.

Resort zdrowia postanowił również zwiększyć wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej dla szpitali powiatowych i gminnych oraz uzdrowisk. W przypadku tych pierwszych wskaźnik ten wzrośnie z 0,56 proc. do 0,65 proc., natomiast dla uzdrowisk zostanie podwyższony z 0,28 proc. do 0,40 proc.

Zdaniem Urszuli Michalskiej, przewodniczącej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, szpitale te na pewno dostaną pieniądze na wzrost wskaźnika, ale to wcale nie musi oznaczać, że dostaną 40 proc. więcej na podwyżki.

- W części placówek brakuje po prostu pieniędzy na leczenie pacjentów - dodaje Urszula Michalska.

Projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej ma również zapewnić nadzór i kontrolę wydatkowania pieniędzy przeznaczonych na podwyżki. Jeżeli dyrektor placówki zdecydowałby o przekazaniu ich na inne potrzeby, to Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła go m.in. ukarać grzywną i zobowiązać do usunięcia stwierdzonych uchybień.

W najbliższy wtorek przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Komisji Trójstronnej będą omawiać m.in. swoje uwagi do projektu. Jednocześnie w ciągu dwóch tygodni resort pracy ma przedstawić propozycję zmian prawnych, które umożliwiłyby zawieranie układów ponadzakładowych w ochronie zdrowia.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. nr 149, poz. 1076 z późn. zm.).