Polski system ochrony zdrowia należy do jednych z najgorszych w Europie - wynika z rankingu Patient Empowerment Index. Jego autorzy porównali europejskie systemy ochrony zdrowia. Polska zajęła w nim odległe 25 miejsce (na 31). Badania wskazują, że polscy pacjenci zbyt długo czekają w kolejkach do zabiegów i do specjalistów. Poza tym nie mają dostępu do całodobowej informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc medyczną w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia. Z rankingu wynika, że najlepsze systemy opieki medycznej są w Danii, Niemczech, ale także w Szwajcarii i w Finlandii. UE lepiej niż Polskę ocenia również Czechy, Słowację czy Węgry. Wyższe miejsca w rankingu zawdzięczają m.in. przeprowadzeniu reformy systemu lecznictwa.

Za długie kolejki

Autorzy raportu, oceniając europejskie systemy ochrony zdrowia, brali pod uwagę 18 wskaźników w czterech podstawowych dziedzinach: prawa pacjenta, dostęp do informacji, ocena technologii medycznych oraz poziom finansowania systemu. Na tysiąc możliwych do zdobycia punktów Polsce przyznano 528 punktów.

Dobrze została oceniona dostępność chorych do osobistej dokumentacji medycznej i aktywne uczestnictwo pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących ich leczenia. Na średnim poziomie UE oceniała m.in. wpływ pacjentów na funkcjonowanie systemu lecznictwa oraz dostęp do lekarzy specjalistów. W Polsce pacjenci mają również utrudniony dostęp do drugiej opinii lekarskiej. Najgorzej zostało ocenione prawo wyboru świadczeniodawców i ubezpieczyciela, ale także prowadzenie rejestrów lekarzy oraz pobieranie nieformalnych opłat.

Oczami Polaków

Wyniki europejskiego rankingu odbiegają od tego, jak sami Polacy oceniają system lecznictwa. Najnowsze badania przeprowadzone przez CBOS tylko częściowo potwierdzają tę złą opinię. Aż 2/3 badanych jest niezadowolonych z publicznej opieki zdrowotnej. Pozostała część respondentów jest zadowolona i pozytywnie oceniała obecnie funkcjonujący system. Aż 70 proc. badanych stwierdziło, że nie ma problemów z zapisami na wizyty do lekarzy rodzinnych. Tyle samo respondentów uważa, że nie ma zbędnych utrudnień w dostępie do informacji, gdzie można uzyskać pomoc czy poradę medyczną.