Narodowy Fundusz Zdrowia wyda informator, w którym przypomni obowiązki pracowników rejestracji poradni medycznych oraz prawa, jakie przysługują pacjentom.

Jak wyjaśniła Wanda Pawłowicz, rzecznik mazowieckiego oddziału Funduszu, informator będzie miał charakter ogólnopolski, a prace nad nim będą koordynowane przez centralę Funduszu i jego mazowiecki oddział.

Mają się w nim znaleźć zapisy z ustaw dotyczące obowiązków pracowników rejestracji oraz praw pacjentów. Chodzi o to, by wyeliminować zjawisko ograniczania zapisów do poradni. Do takich sytuacji coraz częściej dochodzi m.in. w stołecznych placówkach. Niektóre z nich prowadzą je wyłącznie w określonych godzinach, a przez to tworzą się kolejki. Niektórzy pacjenci ustawiają się w nich już o godz. 5.00.

NFZ chce także przypominać dyrektorom lecznic o obowiązkach lekarzy pierwszego kontaktu. Jak podkreślają przedstawiciele Funduszu, lekarze rodzinni są odpowiedzialni za pełną opiekę medyczną nad pacjentem.

- Mają kierować na konieczne badania, przypominać o programach profilaktycznych, ale także kierować do specjalisty, a nawet na leczenie szpitalne - dodała Wanda Pawłowicz.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyklucza również zobowiązania pracowników rejestracji w przychodniach, aby w nagłych przypadkach kierowali oni pacjenta do lekarza, nawet jeśli brakuje miejsc.

Poradnie, które nie będą przestrzegać tego zalecenia, mają być karane.

Zdaniem świadczeniodawców narzucanie takiego obowiązku jest niebezpieczne. Obecnie w wielu przychodniach specjalistycznych czas, jaki lekarz ma przewidziany na obsługę jednego pacjenta, ulega skróceniu. W wielu miejscach chorzy są zapisywani do specjalistów w odstępach 15-minutowych. W tym czasie lekarz musi przeprowadzić szczegółowy wywiad z pacjentem, zbadać go, zrobić odpowiednie wpisy do dokumentacji medycznej, a także wypisać recepty

Fundusz rozważa także zobowiązanie lecznic do wysyłania do pacjentów SMS-ów przypominających o umówionej wizycie i prośbę o jej potwierdzenie. Ma to ograniczyć liczbę tzw. pustych miejsc w kolejkach do specjalistów. Ponadto lecznice nie będą mogły organizować kwartalnych zapisów wyłącznie w ciągu jednego dnia.