Płatnicy składek przekazujący do ZUS dokumenty drogą elektroniczną będą mogli korzystać z niekwalifikowanych e-podpisów także po 20 lipca.
Prezydent podpisał już ustawę z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zmienia ona obowiązki płatników składek wobec ZUS. Od 21 lipca 2008 r. dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS nie trzeba będzie podpisywać wyłącznie bezpiecznym e-podpisem. Płatnicy składek będą mogli korzystać z niekwalifikowanych e-podpisów wydanych przez ZUS do 20 lipca tego roku. Będą to robić aż do czasu utraty ich ważności, a po tej dacie będą musieli posiadać bezpieczny e-podpis.
Ustawa ma też zostać, jak sprawdziliśmy, niezwłocznie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pośpiech w tym wypadku jest konieczny, bo znosi ona obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów podpisanych bezpiecznym e-podpisem poczynając od 21 lipca. Dziennik Ustaw z tym aktem prawnym musi się więc ukazać przed tym terminem.
Wejście w życie tej ustawy oznacza, że płatnicy składek którzy przed 21 lipca 2008 r. przekazywali do ZUS dokumenty podpisane ważnym przez 12 miesięcy niekwalifikowanym e-podpisem będą z nich korzystać do czasu upływu ich ważności. Dzięki temu teraz nie będą musieli kupować nowych kwalifikowanych certyfikatów.
Jednocześnie jej popisanie przez prezydenta powoduje, że ZUS do 20 lipca będzie wydawać ważne 12 miesięcy nowe niekwalifikowane certyfikaty oraz przedłużać ważność wcześniej wydanych. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to, że w tym roku nie będą musieli wydać około 300 zł na zakup kwalifikowanego certyfikatu oraz zestawu kryptograficznego.