Z najnowszego raportu przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatytułowanego Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008 wynika, że w ubiegłym roku sporo firm zainwestowało we wprowadzenie u siebie tzw. dobrych praktyk. Przeważająca liczba programów skupiała się na rozwiązaniach pozwalających pracownikom godzić życie zawodowe z prywatnym.

Duży nacisk pracodawcy kładli też na rozwiązania zmierzające do poprawy komunikacji wewnętrznej w firmie. Działania takie, szczególnie w okresie dekoniunktury, pozwalają, w opinii pracodawców, optymalnie wykorzystywać potencjał pracowników, wzmacniając jednocześnie ich identyfikację z miejscem pracy.

Zdaniem ekspertów programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) będą miały szczególne znacznie w okresie kryzysu. Jacek Dymowski, menedżer Instytutu CSR, Values Grupa Firm Doradczych, uważa, że rok 2009 będzie pod tym względem przełomowy.

- Rynek w trakcie recesji oczyszcza się z tego, co jest nieefektywne, i sprawia, że gospodarka wychodzi wzmocniona - mówi Jacek Dymowski.

Wskazuje, że dalekowzroczni pracodawcy będą nie tylko dbali o ludzi, zdobywając ich lojalność i szacunek za stabilność, którą im oferują, ale też zdołają dzięki dobrej opinii odebrać najlepszych ekspertów konkurentom.

- Paniczne cięcie kosztów i redukcje to często efekt zaniedbań i zaniechań sprzed lat. Tracąc wykwalifikowanych ludzi trzeba liczyć się z tym, że wykształcenie nowych kosztuje znacznie więcej niż utrzymanie obecnych. Nie stać nas na tego typu wątpliwe oszczędności - mówi Jan Jancewicz wiceprezes Autostrady Eksploatacji.

Zapowiada, że z uwagi na kryzys firma będzie jeszcze bardziej starała się o swoich ludzi, dlatego został wprowadzony dla nich nowy program emerytalny.

Również Accenture, Bank Zachodni WBK i Microsoft postanowiły, mimo kryzysu, dalej wspierać pracowników. Ich programy obejmują przede wszystkim młode matki, ale również ojców. Pracodawcy udzielają im nie tylko gwarancji zatrudnienia, ale też np. dodatkowych, pełnopłatnych urlopów na opiekę nad dziećmi.