Zostały już przyznane pierwsze dotacje w tegorocznych konkursach na tworzenie nowych i wspieranie istniejących przedszkoli. Są finansowane z Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Pierwsza tura konkursu została rozstrzygnięta w woj. pomorskim. Dofinansowanie w kwocie od 500 do 900 tys. zł otrzymało 27 projektów, chętnych było dwukrotnie więcej. W tym regionie do podziału było 20 mln zł.

- Najwięcej wnioskodawców zamierza utworzyć dodatkowe oddziały istniejących już przedszkoli. Dzięki dofinansowaniu zwiększą liczbę miejsc od 50 do 100. Kilka placówek złożyło nam kompleksową ofertę polegającą na wydłużeniu czasu pracy do godzin wieczornych i 12 miesięcy w roku lub wzbogaconą o zajęcia z psychologiem i pedagogiem dla rodziców - mówi Kamila Siwak, dyrektor Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

PO KL jest programem tzw. miękkim i nie przewiduje finansowania projektów inwestycyjnych. Istnieje jednak możliwość zrealizowania niewielkiej tzw. inwestycji twardej, np. zakupu mebli (do 10 proc. wartości projektu).

W woj. kujawsko-pomorskim tworzenie nowych placówek przedszkolnych uznano za priorytet.

- Przewidzieliśmy dodatkowe punkty za zakładanie nowych przedszkoli, a nie tylko wspieranie już istniejących. Z badań wynika, że jesteśmy regionem, który zajmuje w Polsce drugie miejsce od końca pod względem upowszechnienia edukacji przedszkolnej - mówi Adam Szponka, naczelnik Wydziału Zarządzania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jak wyjaśnia, w tym województwie stało się już praktyką, że stowarzyszenia i fundacje, które chcą utworzyć nowe przedszkola, porozumiewają się z gminami. Te udostępniają niewykorzystane pomieszczenia (np. szkolne), często również pomagają w ich remoncie. 10 proc. otrzymanego dofinansowania beneficjent może wtedy przeznaczyć na zakup mebli, zabawek i pomocy naukowych, resztę np. na płace dla personelu.

W województwie kujawsko-pomorskim zakończono już nabór wniosków. Wpłynęło ich 58 na łączną kwotę 95 mln zł. W regionie do podziału jest 21 mln zł. Nabór wniosków zakończono także w woj. świętokrzyskim. W pozostałych regionach konkursy nie zostały jeszcze ogłoszone albo trwają jeszcze nabory wniosków. Organizatorami konkursów w Poddziałaniu 9.1.1 zwykle są urzędy marszałkowskie. W woj. dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim odpowiadają za to wojewódzkie urzędy pracy. Na Mazowszu - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a w woj. świętokrzyskim - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

W ramach Podziałania 9.1.1 od beneficjentów wymagany jest niewielki wkład własny. W zależności od województwa 1,5 lub 3 proc. wartości projektu.