Niezadłużone szpitale, które przekształcą się w spółki w ramach rządowego planu B, będą mogły liczyć na dodatkowy bonus. Ministerstwo Zdrowia zapowiada dla nich wieloletnie kontrakty z NFZ.
W połowie kwietnia resort zdrowia przedstawi ostateczną wersję rządowego programu pomocy dla tych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które w ciągu najbliższych dwóch lat przekształcą się w spółki prawa handlowego. Już wiadomo, że ma on objąć nie tylko te samorządy, których szpitale mają długi. Z planu B skorzystają również niezadłużone ZOZ.
Ewa Kopacz, minister zdrowia zapowiedziała, że będą one zawierać długoletnie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie Fundusz podpisuje już takie umowy ze świadczeniodawcami. W przypadku szpitali trwają one trzy lata. Resort zdrowia może zaproponować ich wydłużenie o kolejne dwa lata. W takiej sytuacji szpitale podpisywałyby kontrakty z NFZ aż na pięć lat. Jest jednak mało prawdopodobne, aby placówki te miały lepiej wyceniane świadczenia zdrowotne niż pozostałe.
- Takie zróżnicowanie wyceny świadczeń dla placówek przekształconych i tych, które nadal działają jako SP ZOZ, jest niemożliwe ze względu na obowiązujące prawo. Poza tym naruszałoby zasadę równości podmiotów - uważa Janusz Atłachowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) oraz likwidator SP ZOZ w Rawiczu.
Pozytywnie jednak ocenia wydłużenie czasu trwania umów z NFZ. To wzmocniłoby wiarygodność szpitali przekształconych w spółki wobec np. banków.
- Nowo powstałe spółki przeważnie mają bardzo mały początkowy kapitał zakładowy. W pierwszym okresie swojego działania muszą korzystać z kredytów bankowych - podkreśla Katarzyna Mróz, prezes szpitala spółki Olmedica w Olecku (powstałej po przekształceniu z SP ZOZ).
Podpisanie przez szpital wieloletniej umowy z NFZ nie jest jednoznaczne z uzyskaniem gwarancji, że świadczenia zdrowotne przez ten okres będą finansowane na niezmienionym poziomie.
- Zawsze przecież może okazać się, że np. w okresie kryzysu wpływy do NFZ są niższe. A to może spowodować obniżenie wyceny świadczeń - dodaje Janusz Atłachowicz.
W takiej sytuacji nawet kontrakt wieloletni nie gwarantuje, że NFZ nie zmieni im warunków finansowych.
Na realizację rządowego planu B jest zarezerwowane w budżecie 1,15 mld zł. Ministerstwo Zdrowia zapewnia jednak, że jeżeli zainteresowanie programem będzie bardzo duże, to kwota ta zostanie zwiększona do 2,7 mld zł.
82 samorządy zamierzają przekształcić podległe im szpitale w spółki prawa handlowego